Vriend van het Dorpshuis


Ons dorpshuis vervult, als onderdeel van het Kulturhus, sinds begin 2014 een belangrijke functie voor bewoners van Drempt en omgeving. Voor veel verenigingen is Dorpshuis Drempt het thuishonk.

Voor de leefbaarheid in een kleine gemeenschap blijft een dergelijke voorziening belangrijk als ontmoetingscentrum, maar ook om andere inwoners te leren kennen en met elkaar in verenigingsverband of ander verband activiteiten te ontplooien.

Hierbij is samenwerking het toverwoord. Alleen in samenwerking met inwoners en verenigingen kunnen we met z’n allen wat positiefs betekenen voor de leefbaarheid van Drempt.

Particulieren uit Drempt en de omgeving kunnen voor € 50,- per jaar ‘Vriend van Dorpshuis Drempt’ worden en daarmee bijdragen aan een bloeiend verenigings- en dorpsleven. Met uw bijdrage houden wij het dorpshuis in de breedste zin van het woord up to date en helpt u Dorpshuis Drempt zijn bestaansrecht te behouden.

De vrienden kunnen met hun naam op een boomstamschijf vermeld worden en vormen samen de ‘vriendenboom’ die een mooi plekje aan de wand in het dorpshuis heeft.

vriendenboom Dorpshuis Drempt
‘vriendenboom’