Kulturhus

Opening

23 januari 2014 werd, onder grote publieke belangstelling, het nieuwe Kulturhus geopend. De nieuwbouw kwam in de plaats van het oude Dorpshuis ’t Gildehöfke, OBS De Gildeschool, RK St. Willibrordusschool en peuterspeelzaal. De voorbereidingen die tot dit mooie resultaat hebben geleid, hebben in totaal 5 jaar geduurd.

Voorafgaand aan de officiële openingshandeling door burgemeester Henk Aalderink werden rondleidingen gehouden. De vele genodigden en belangstellenden konden kennismaken met de vele mogelijkheden van het nieuwe gebouw.

Het oude dorpshuis Gildehöfke Tremethe werd 30 jaar geleden aan de overkant gebouwd (waar nu de parkeerplaats is) en voldeed niet meer aan de kwaliteitseisen van de tijd. Er zijn nu 2 hypermoderne bowlingbanen, ruimtes voor kinderopvang en niet te vergeten de multifunctionele zaal waar verenigingen uit het dorp regelmatig gebruik van maken. Voor de instrumenten van de muziekvereniging en de gymnastiektoestellen zijn afzonderlijke opbergruimtes.

Het Gilde van Drempt

Kort voor de opening werd de Stichting Het Gilde van Drempt opgericht. Deze stichting heeft tot doel om in Drempt de samenleving te ondersteunen en dienstbaar te zijn aan die samenleving in algemene zin. Hierbij zijn vanouds armenzorg en diaconale ondersteuning hoofdzaken. Het Gilde in Drempt kwam ook al voor in het jaar 1815 en de nieuwe stichting wil op die doelstellingen voortborduren. In de vergaderruimte van het Gilde hangt een fraaie oorkonde waarop die rechten beschreven zijn. Ook hangt er een oude kaart waarop te zien is, dat het Gilde een aantal percelen in eigendom had, die verpacht werden aan de boeren van toen. Uit de opbrengsten werden goede doelen ondersteund.

School en Opvang

Het Kulturhus geeft onderdak aan: