Peuterspeelgroep Spelenderwijs

peuters 2 tot 4 jaar

Bij de peuterspeelgroep komen de kinderen in een kleinschalige en huiselijke omgeving terecht. Iedere dag komen er maximaal 16 kinderen spelen. De peuters krijgen leuke activiteiten aangeboden in een rijke speel- en leeromgeving. Door ze zelf te laten ontdekken, groeit het vertrouwen in zichzelf. Er wordt samen muziek gemaakt, maar ook boekjes lezen is favoriet. En natuurlijk spelen ze veel buiten. De buitenspeelruimte grenst aan een weiland met koeien, hoe leuk is dat.

Peuterspeelgroep SpelenderWijs werkt nauw samen met basisschool De Klimtoren en zorgt voor een doorgaande ontwikkel- en leerlijn vanaf 2 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van leerkrachten en intern begeleider, ze werken aan dezelfde thema’s en nemen met de peuters af en toe een kijkje op de school. Zo voelt de basisschool voor deze groep straks heel veilig en vertrouwd. Omdat de school en de kinderopvang vanuit dezelfde pedagogische visie werkt en de medewerkers nauw samenwerken met de leerkrachten voelt de overgang voor kinderen die naar de BSO in Drempt gaan heel veilig en vertrouwd.

Ieder kind in de peuterspeelgroep wordt begeleid in zijn individuele ontwikkel- en leerlijn. Er is aandacht voor de vaardigheden op het gebied van sociaal-emotioneel, motorisch, taal en rekenen.
De pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om ieder kind op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo te begeleiden. Zo maken alle peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool.