Kaart- en Spelmiddag

Elke eerste en derde woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur (in de periode september t/m juni) organiseert de seniorenorganisatie KBO-PCOB, afd. Drempt, Hummelo en Keppel een spelmiddag (rummikub en kaartspel) voor alle 60-plussers uit de omgeving.

U hoeft geen lid te zijn van KBO-PCOB om naar deze gratis toegankelijke activiteit te kunnen gaan.

De data van de spelmiddagen worden vermeld in onze agenda.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB

KBO-PCOB is een samenwerkingsverband tussen de ouderenbonden Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). Deze organisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen. Ze behartigen de belangen van senioren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. De thema’s waar ze zich op richten zijn onder andere wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

Bij de lokale afdeling Drempt, Hummelo en Keppel ontmoeten mensen elkaar en ondernemen ze activiteiten zoals rummikuppen, bowlen en fietsen.