Dorpsraad Drempt (Dorpsbelang Drempt)

De Dorpsraad Drempt is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van de inwoners van Achter-Drempt, Voor-Drempt en het bijbehorende buitengebied. Het bestuur is een afspiegeling van de inwoners en komt op voor het algemene belang van het dorp.

De Dorpsraad werd opgericht na de gemeentelijke herindeling in 2005. Drempt ging als onderdeel van de gemeente Hummelo en Keppel op in de grote plattelandsgemeente Bronckhorst. Sindsdien fungeert Dorpsraad Drempt (ook wel Dorpsbelangen Drempt) als gesprekspartner voor de gemeente en geeft het gevraagd en ongevraagd advies.

De taken van de Dorpsraad Drempt zijn divers. Ze streven ernaar de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Ze werken aan verschillende projecten, waaronder de energietransitie, het aanpakken van verkeersproblematiek en het stimuleren van woningbouw voor starters.

Dorpsraad Drempt moedigt inwoners aan om hun ideeën te delen en werkt graag samen om het dorp nog leuker, mooier of duurzamer te maken. Ze zijn geen kartrekkers, maar verbinders en ze hebben een uitgebreid netwerk om ervoor te zorgen dat ideeën of zorgen worden opgepakt.

Het bestuur maakt gebruik van de faciliteiten van het Dorpshuis voor o.a. vergaderingen. De jaarvergaderingen worden in de grote zaal gehouden, want deze zijn voor iedereen toegankelijk. Ook organiseerde Dorpsraad Drempt in 2022 een grote ‘Verenigingen Markt’ in het Dorpshuis.