Zangvereniging Zanglust

Zangvereniging Zanglust staat sinds 2015 onder leiding van dirigent Anna Marie Krijgsman. Het koor is gemengd en wordt begeleid op piano door Wim Polman, die tevens ‘reserve’ dirigent is. De repetities zijn in principe elke donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het Dorpshuis Drempt.

Het repertoire van Zanglust varieert van Bach tot de Beatles en alles wat daar tussen zit. Kortom; mooie melodieën, die prettig zijn om naar te luisteren en heerlijk om te zingen. Gezelligheid staat hoog in het vaandel, maar het leveren van een goede prestatie staat voorop!

Er wordt naar gestreefd om minstens één keer per jaar een concert te geven in de kerk van Voor-Drempt. Daarnaast wordt ook regelmatig opgetreden als gastkoor en af en toe medewerking verleend aan vieringen in kerken en verzorgingstehuizen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het koor krijgt u uitgebreid de kans om kennis te maken. Na het bijwonen van een aantal gratis repetities kunt u de keuze maken of u lid wilt worden of niet. Halverwege deze periode zal de dirigent uw stemsoort bepalen en wordt u een plek in het koor toegewezen. In onderling overleg met de dirigent wordt besloten of het lidmaatschap definitief wordt.