Werkgroep Dorpsplan Drempt

In 2010 is het ‘oude’ Dorpsontwikkelingsplan (DOP), of Dorpsplan, ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan!

De doorlooptijd om dit plan tot stand te brengen wordt ingeschat op ca. 9 maanden tot 1 jaar. Zodra het plan klaar is zal er veel aandacht uitgaan naar de opvolging van alle deelplannen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Dorpsplan als vast agendapunt ingevoerd wordt op de reguliere Dorpsbelang vergaderingen.

De Werkgroep Dorpsplan Drempt op de kennismakingsdag bij ’t Hessenhuus (11 maart 2023)
foto: instagram.com/dop.drempt